Liikenneturva muistuttaa: Moottoripyöräilyn turvallisuuskehityksessä parantamisen varaa

Tieliikenteessä loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrä laski koko 2010-luvun ajan. Sen sijaan menehtyneiden määrä kääntyi kasvuun vuosien 2018 ja 2019 ennakkotietojen mukaan. Liikenneturvan kyselyyn vastanneet motoristit kokevat moottoripyöräillessään suurimmiksi riskeiksi muut kuljettajat.


Liikenneturva muistuttaa: Moottoripyöräilyn turvallisuuskehityksessä parantamisen varaa
Asianmukaiset ajovarusteet ehkäisevät vammoja onnettomuuden sattuessa. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva

TIEDOTE 11.2.2020:


Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä menehtyi 25 ja loukkaantui 321 moottoripyöräilijää vuonna 2019. Loukkaantuneiden motoristien määrä laski tasaisesti 2010-luvulla. Sen sijaan kuolleiden määrä kääntyi uudestaan nousuun vuosikymmenen lopussa. Suunta oli pitkään laskeva ja vuonna 2017 menehtyi vain 13 motoristia, mutta 2018 ennakkotiedoissa menehtyneitä oli jo 24 ja viime vuonna siis 25.


Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

”Myönteistä on, että loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toivottavasti kuolemien osalta kaksi viime vuotta ovat poikkeuksia. Parantamisen varaa on, jokainen kuolema on liikaa”, pohtii Liikenneturvan moottorpyöräkoulutuksista vastaava koulutusohjaaja Toni Vuoristo.Kaksi kolmesta moottoripyöräilijän kuolemasta ja puolet loukkaantumisista tapahtuu taajaman ulkopuolella. Ulosajojen osuus näkyy edelleen suurena, ja toinen merkittävä onnettomuustyyppi on kohtaamisonnettomuus. Kaikista moottoripyörällä loukkaantuneista 40 prosenttia oli 15-24-vuotiaita. Menehtyneistä nuoria oli kolmannes.


Motoristit kokevat muut kuljettajat riskinä


Liikenneturva toteutti laajan moottoripyöräilykyselyn* syksyllä 2019. Tuloksista selviää, että moottoripyöräilijät kokevat tien päällä suurimmiksi riskeiksi itselleen muut kuljettajat, erityisesti autoilijat. Kolmeksi suurimmaksi riskiksi koettiin kännykkään ajamisen sijaan keskittyvät autoilijat, kolmion takaa eteen tulevat autoilijat sekä se, etteivät muut kuljettajat näe motoristia. Pienimpänä riskinä annetuista vaihtoehdoista pidettiin oman itsehillinnän pettämistä.


”Tyypillisin vakava moottoripyöräilyonnettomuus on kuitenkin yksittäisonnettomuus kuten tieltä suistuminen. Ihminen kokee yleensä ulkopuolisen riskin, kuten muut tienkäyttäjät, suuremmaksi kuin oman toimintansa. Usein omaa toimintaa tai mahdollista riskinottoa kokee hallitsevansa, kun taas muiden tienkäyttäjien toimintaan on hankalampi vaikuttaa. Toinen syy koetun turvallisuuden ja onnettomuustilastojen väliseen ristiriitaan on se, että vakaviin onnettomuuksiin joutuneet harvemmin edustavat keskivertomotoristia”, Vuoristo selvittää.


Mahdollisen onnettomuuden sattuessa asianmukaiset ajovarusteet ehkäisevät vammoja ja niiden vakavuutta. Kypärä on luonnollisesti tärkein, lisäksi tärkeää on suojata erityisesti rinta-alue. Kyselyyn vastanneista yli yhdeksän kymmenestä pitikin hyvien turvavarusteiden käyttöä itsestään selvänä osana moottoripyöräilyä.


”On hienoa, että motoristit arvostavat turvallisuuteen liittyviä asioita. Kypärän ja rintapanssarin tai airbag-liivin lisäksi asianmukaisiin ajovarusteisiin kuuluvat myös kunnon ajotakki, ajohousut, saappaat ja hanskat. Nämä kaikki lisäävät omalta osaltaan suojaavuutta”, Vuoristo luettelee.


*Liikenneturva selvitti moottoripyöräilijöiden näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä moottoripyöräilystä verkkokyselyllä syksyllä 2019. Laajaan kyselyyn vastasi yhteensä 4 953 henkilöä.0 kommenttia